Ceník 2022

Měkké dřevo PRMs,délka 33 cm 

Smrk, borovice, modřín

1100

Tvrdé dřevo PRMs, délka 33 cm 

Dub, habr, jasan, javor

Buk samostatně 1650 Kč

1500

Bříza PRMs, délka 33 cm


1350 Kč

Olše PRMs, délka 33cm


1200 Kč

Měkké dřevo mix listnaté PRMs, délka 33cm


1050 Kč

Lze nařezat i kratší polínka(cca 25 cm), která budou na metru dražší o 100 Kč.

Odřezky 5-15 cm            700 Kč. 

     

Doprava 


  • Cena dopravy 30 Kč/Km.
  • Kontejnery 4 - 6 - 10m³

Měkké dřevo, PRMr, délka 50 cm

Smrk, borovice, modřín 

1500 Kč

kké dřevo PRMr, délka 100 cm

Smrk, borovice, modřín

1400 Kč

Ceník platný od 12. 5. 2022